Kloosterstraat 10     T: 0592 - 316873
9401 KD Assen       E: contact@orthodontieassen.nl

Inschrijven nieuwe patiënt
Bereikbaarheid
Online balie
Verwijzers

Disclaimer

Aan de internetsite van Orthodontiepraktijk Assen is de uiterste zorg besteed. De internetsite is echter informatief. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Noch Orthodontiepraktijk Assen, noch de auteurs, noch de vormgevers, noch de samenstellers, noch enige andere partij die betrokken is en/of is geweest bij de samenstelling en/of openbaarmaking van deze pagina's, aanvaarden enige aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de gepresenteerde gegevens.

Alle ten behoeve van de internetsite van Orthodontiepraktijk Assen aangeboden informatie, etc. dienen binnen Nederlandse normen sociaal aanvaardbaar te zijn. Het vakgebied orthodontie is veelomvattend. De internetsite van Orthodontiepraktijk Assen pretendeert geen volledigheid en geeft slechts in grote lijnen een algemeen overzicht van het specialisme orthodontie.

Copyright
Alle informatie in de internetsite van Orthodontiepraktijk Assen op www.orthodontiepraktijkassen.nl is eigendom van Orthodontiepraktijk Assen, tenzij anders vermeld. Voor vermenigvuldiging en/of openbaar making van het geheel of enig gedeelte van de inhoud van de Orthodontiepraktijk Assen -internetsite door middel van druk, fotocopie, microfilm of welke andere wijze dan ook is vooraf schriftelijke toestemming van Orthodontiepraktijk Assen nodig.