Kloosterstraat 10, 9401 KD te Assen 
 contact@orthodontieassen.nl
 
0592 31 68 73

 06 194 141 02Inschrijven 
Bereikbaarheid
Online balie
Verwijzers

Klachten

Bij klachten en/of ontevredeneheid kunt u zich te allen tijde tot een van de medewerkers richten. Vaak kunnen onduidelijkheden verhelderd worden of kan er in goed gezamenlijk overleg een oplossing voor de klacht worden gezocht.

Wanneer u van mening bent dat er geen of onvoldoende gehoor wordt gegeven aan uw klacht dan kunt u zich richten tot de klachtencommissie van de ANT. Klik hier voor meer informatie.