Kloosterstraat 10, 9401 KD te Assen 
 contact@orthodontieassen.nl
 
0592 31 68 73

 06 194 141 02Inschrijven 
Bereikbaarheid
Online balie
Verwijzers

Kosten

De tarieven voor een orthodontische behandeling worden bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Klik hier voor de tarievenlijst. Iedere patiënt krijgt voorafgaand aan een orthodontische behandeling een gespecificeerd individueel kostenoverzicht.

De kosten van een orthodontische behandeling kunnen als volgt worden gesplitst:
  -   Onderzoek en diagnostiek
  -   Materiaalkosten en plaatsing van een beugel
  -   Maandelijkse controles

De kosten van de controles zijn vergelijkbaar met een abonnement waarbij het bedrag iedere controle gelijk is en niet wordt beïnvloed door de duur van de controle, de uitgevoerde behandeling of de gebruikte materialen. Het totaalbedrag van de beugelbehandeling hangt dus af van de soort beugel die wordt gebruikt en hoeveel controles er nodig zijn om het gewenste resultaat te bereiken.
 
De duur van de orthodontische behandeling is afhankelijk van vele factoren zoals groei en ontwikkeling van het gelaat, de gebitsontwikkeling en de medewerking van de patiënt en kan daarom niet met zekerheid worden voorspeld. Een gemiddelde behandeling heeft een actieve behandelingsperiode van ongeveer 2 jaar, gevolgd door een retentieperiode van 1 jaar om het gebit en omringende structuren in de nieuwe stand te stabiliseren.