Kloosterstraat 10, 9401 KD te Assen 
 contact@orthodontieassen.nl
 
0592 31 68 73

 06 194 141 02Inschrijven 
Bereikbaarheid
Online balie
Verwijzers

Huisregels

 

Deze huisregels zorgen voor de handhaving van een goede organisatie in de praktijk waardoor de werkzaamheden optimaal verlopen en de kwaliteit gewaarborgd blijft. Daarnaast schept het helderheid voor de patiënt.
 
1. Tijdens het eerste bezoek aan de praktijk dient een geldig legitimatiebewijs en een inschrijfbewijs van de verzekering meegenomen te worden. Wijzigingen in persoonlijke gegevens of verzekering dienen zo spoedig mogelijk aan de balie-assistente kenbaar te worden gemaakt.
 
2. Verzocht wordt de aanwezigheid van de patiënt kenbaar te maken via de aanmeldzuil in de wachtkamer. Het team van Orthodontiepraktijk Verstraaten doet haar uiterste best om de behandeling op de afgesproken tijd te starten. Soms lopen voorgaande behandelingen onvoorzien uit of zijn later dan gepland gestart omdat de voorgaande patiënt te laat was. Uitloop valt op geen enkele manier te verhalen op de behandelaar.
 
3. Telefoongesprekken voeren en/of muziek afspelen zonder oordopjes kan erg storend zijn voor bezoekers van de praktijk en het personeel, daarom is dit in de gehele praktijk niet toegestaan.

4. In verband met de privacy van onze patiënten en medewerkers is fotograferen in de praktijk niet toegestaan zonder expliciete toestemming van de behandelaar. 
 
5. Van de patiënt wordt verwacht dat de gemaakte afspraken worden nagekomen. Mocht er sprake zijn van onverhoopte verhindering dan dient de afspraak minimaal 24 uur van tevoren telefonisch gewijzigd te worden. Bij het niet nakomen van afspraken zonder bericht of wanneer de patiënt zodanig laat is dat het niet meer mogelijk is de behandeling uit te voeren dan worden de gemaakt kosten gedeeltelijk in rekening gebracht.
 
6. Beugelapparatuur is kwetsbaar en helaas gaat er tijdens de gehele periode dat de beugel in de mond zit wel eens wat kapot. Om de behandeling geen vertraging op te laten lopen moet kapotte apparatuur altijd gemeld worden zelfs als er de volgende dag een afspraak staat. Om dit soort situaties zo snel mogelijk op te lossen zijn er hiervoor vaste tijden in de agenda gereserveerd. Er kan dus niet altijd rekening worden gehouden met voorkeuren in verband met werk- of schooltijden. Pijnklachten zoals prikkende draden kunnen doorgaans wel op dezelfde dag behandeld worden. Beugelreparaties kunnen afhankelijk van de situatie wel of niet direct plaatsvinden.
 
7. Voor het slagen van de beugelbehandeling is een schone mond erg belangrijk. Verwacht wordt dat de patiënt het gebit en de beugel dagelijks grondig schoonmaakt en ook voor aanvang van een controle de tanden heeft gepoetst. De patiënt neemt te allen tijde de eigen tandenborstel mee naar afspraken bij de orthodontist.
 
8. In de wachtruimte dienen alle beugels/elastieken in de mond geplaatst te worden zodat na het betreden van de behandelruimte de behandelaar de apparatuur direct kan beoordelen. Dit geldt ook voor beugels die alleen 's nachts worden gedragen.
 
9. Vanwege het open karakter van de praktijk wordt het op prijs gesteld als alleen de begeleiders/ouders de patiënt begeleiden in de behandelruimte. Broers, zussen en vrienden worden verzocht in de wachtkamer te blijven.
 
10. Bij klachten kan de patiënt zich te allen tijde tot een van de medewerkers richten. Wellicht kunnen onduidelijkheden verhelderd worden of een oplossing voor de klacht worden gezocht. Wanneer de patiënt van mening is dat er geen gehoor is gegeven aan de klacht dan kan er schriftelijk een klacht worden ingediend. Zo spoedig mogelijk zal er worden gereageerd tot een maximale reactieperiode van 3 weken. Indien de ontevredenheid aanhoudt kan er contact opgenomen worden met: de klachtencommissie NMT, Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein, tel. 030-6076276.
 
11. Verstraaten & Hoogeveen orthodontisten staat altijd open voor ideeën en op- of aanmerkingen over de behandeling, organisatie en andere zaken.