Kloosterstraat 10, 9401 KD te Assen 
 contact@orthodontieassen.nl
 
0592 31 68 73

 06 194 141 02Inschrijven 
Bereikbaarheid
Online balie
Verwijzers

De orthodontist

Jeroen Verstraaten en Eelke Hoogeveen hebben beide een vijfjarige universitaire opleiding tot tandarts gevolgd waarna zij zich hebben gespecialiseerd in de orthodontie door middel van een vierjarige specialistenopleiding. Sinds het afronden hiervan mogen zij de beschermde titel 'orthodontist' voeren. Orthodontisten moeten een verplicht kwaliteitsprogramma volgen zodat kennis en kunde op een hoog niveau wordt gewaarborgd. De handelingen van een orthodontist bestaan onder andere uit: 

   -  Het onderzoeken van afwijkingen in de kaken en het gebit.
   -  Informeren over de mogelijkheden en de eventuele noodzaak van een orthodontische behandeling.
   -  Het uitvoeren van nader onderzoek door middel van röntgenfoto's, kleurenfoto's van de mond en het gezicht en
      gipsmodellen van het gebit.
   -  Het opstellen van een behandelplan en dit in begrijpelijke taal overbrengen op de patiënt.
   -  Het plaatsen van beugels.
   -  Het verrichten van aanpassingen aan beugels.
   -  Het bewaken van de voortgang van de orthodontische behandeling en het signaleren van eventuele knelpunten.

Mondhygiënist
Orthodontie-assistente