Kloosterstraat 10, 9401 KD te Assen 
 contact@orthodontieassen.nl
 
0592 31 68 73

 06 194 141 02Inschrijven 
Bereikbaarheid
Online balie
Verwijzers

Disclaimer

Aan de internetsite van Verstraaten & Hoogeveen orthodontisten is de uiterste zorg besteed. De internetsite is echter informatief. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Noch Verstraaten & Hoogeveen orthodontisten, noch de auteurs, noch de vormgevers, noch de samenstellers, noch enige andere partij die betrokken is en/of is geweest bij de samenstelling en/of openbaarmaking van deze pagina's, aanvaarden enige aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de gepresenteerde gegevens.

Alle ten behoeve van de internetsite van Verstraaten & Hoogeveen orthodontisten aangeboden informatie, etc. dienen binnen Nederlandse normen sociaal aanvaardbaar te zijn. Het vakgebied orthodontie is veelomvattend. De internetsite van verstraaten & Hoogeveen orthodontisten pretendeert geen volledigheid en geeft slechts in grote lijnen een algemeen overzicht van het specialisme orthodontie.

Copyright
Alle informatie in de internetsite van Verstraaten & Hoogeveen orthodontisten op www.orthodontiepraktijkassen.nl is eigendom van Verstraaten & Hoogeveen orthodontisten, tenzij anders vermeld. Voor vermenigvuldiging en/of openbaar making van het geheel of enig gedeelte van de inhoud van de Verstraaten & Hoogeveen orthodontisten -internetsite door middel van druk, fotocopie, microfilm of welke andere wijze dan ook is vooraf schriftelijke toestemming van Verstraaten & Hoogeveen orthodontisten nodig.