Kloosterstraat 10     T: 0592 - 316873
9401 KD Assen       E: contact@orthodontieassen.nl

Inschrijven nieuwe patiënt
Bereikbaarheid
Online balie
Verwijzers

COVID-19 Update

Op 16 maart jl. hebben we onze praktijk uit voorzorg gesloten voor alle reguliere behandelingen om verdere verspreiding van covid-19 te voorkomen. Hiermee hebben we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen om samen de besmettingscurve af te vlakken en overheidsbeleid te ondersteunen. Daarbij zijn alle bestaande afspraken gemaakt voor 16 maart komen te vervallen.

Afgelopen maand hebben de beroepsorganisaties voor tandartsen (ANT en KNMT) richtlijnen opgesteld waarmee wij weer op verantwoorde en gepaste wijze de reguliere behandelingen kunnen hervatten. Deze “leidraad corona mondzorg” is goedgekeurd door het RIVM, de inspectie van gezondheidszorg en het ministerie van VWS. Met de implementatie van deze extra richtlijnen kunnen wij vanaf 22 april u weer helpen met alle reguliere behandelingen.

Wat betekent dit voor u?

·         Triage aan de poort: Als er sprake is van milde symptomen zoals hoesten, neusverkoudheid, kortademigheid, smaak-en reuk verlies of koorts dan kan de afspraak helaas niet doorgaan.

·         Als er in de voorgaande 14 dagen contact is geweest met een covid-19 besmette persoon dan kan de afspraak niet doorgaan.

·         U kunt de praktijk pas 1 min voor de afgesproken tijd betreden, indien u te vroeg arriveert dan verzoeken wij u buiten te wachten op 1,5meter van elkaar.

·         Kom met lege handen naar de praktijk, laat je mobiel opgeborgen, doe een uitneembare beugel in de mond en laat het bakje thuis.

·         Bij binnenkomst van de praktijk direct de handen desinfecteren en vingers in elkaar haken zoals aangegeven op de flyers in de wachtkamer.

·         Houdt 1,5 meter afstand tot elkaar in de gehele praktijk buiten de behandelstoel.

·         Kom zoveel mogelijk alleen, in uitzonderlijke gevallen kan max.1 ouder mee. Hiervoor graag overleggen bij het maken van de afspraak.

·         Raak geen oppervlakten aan zoals bijv. deurklinken of kranen;

·         Geef geen handen. 

·         De WC en de poetshoek zijn gesloten, graag vooraf thuis uw tanden poetsen.


We hopen u in goede gezondheid te kunnen verwelkomen in de praktijk.

We nodigen u uit om opnieuw afspraken voor controle van de beugel te maken via onze online balie. Voor alle andere afspraken kunt u bellen met de praktijk van ma t/m vr tussen 8:30 en 10:30 en tussen 13:30 en 17u om opnieuw een afspraak te maken.

Wij vertrouwen erop dat uzelf de verantwoordelijkheid neemt voor uw eigen en onze gezondheid en bij twijfel over een eventuele besmetting de afspraak uitstelt en ons daarvan direct op de hoogte brengt.

Mocht u vragen hebben, neemt u dan ook gerust contact op met de praktijk.